Qindra zyrtarë policorë mbajnë pozita në mospërputhje me gradat - Android

Get it on Google Play

Qindra zyrtarë policorë mbajnë pozita në mospërputhje me gradat - Android

Sipas një draftraporti të Zyrës Kombëtare të Auditimit (ZKA), të cilin e ka siguruar gazeta “Zëri”, thuhet se janë hiç më pak se 375 zyrtarë policorë të Kosovës që mbajnë pozita në Policinë e Kosovës në mospërputhje me gradat e fituara. Auditori po ashtu ka gjetur një mal shkeljesh të tjera në institucionet vartëse të Ministrisë së Punëve të Brendshme

17/05/2018 08:06 AM